8. ԱԴՈՆԻՍԻ ՄԸ


Արշալույսին դեմ խեփոր մը բացիր`
Զոր ծովն ոտքիդ տակ նետեց վիհերեն:
Արշալույսին դեմ խեփոր մը բացիր,
Կը փայլեր իր մեջ մարգրիտ մ'հոյաշեն:

Կը փայլեր իր մեջ մարգրիտ մ'հոյաշեն`
Զոր ճակտիդ վրա դըրիր ներդաշնակ:
Կը փայլեր իր մեջ մարգրիտ մ'հոյաշեն
Վայրի կատուի մ'աչքին հանգունակ:

Վայրի կատուի մ'աչքին հանգունակ`
Մարգրիտն ուղիիդ լույս տըվավ գիշերն:
Վայրի կատուի մ'աչքին հանգունակ
Թովեց Աստղիկին բոլոր տատրակներն: