ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ

Փա՜ռք սարբինային. Քրիստոս կը պատարագե: