ՍԻՐՈՒ՛Ն ԱՂՋԻԿ

-Սիրու՛ն աղջիկ, երկիր լինիմ,
Դուն ի՞նչ կըլնիս:
-Սիրու՛ն տղա, գարուն կըլնիմ,
Քեզ զարդարեմ:
-Անու՛շ աղջիկ, երկիր լինիմ,
Դուն ի՞նչ կըլնիս:
-Անու՛շ տըղա, արև կտլնիմ,
Սիրտդ վառեմ….