ԵՐԳ

Լուսնակն ելավ ամպն ի վեր,
Գիշերն ամպշող, ի՜նչ անուշ.
Հովը եկավ տարուբեր,
Շնկշնկում է ի՜նչ անուշ:
Շվին հեռու հառաչեց,
Գանգատ արավ՝ ի՜նչ անուշ.
Հովը ծամերդ ինձ բերեց
Քչփչալով՝ ի՜նչ անուշ: