Ինչքան ծիլ ծաղիկնե՜ր ծնվեցին այս գիշեր

Ինչքան ծիլ ծաղիկնե՜ր ծնվեցին այս գիշեր,
Ինչքան վառ ծաղիկնե՜ր զարթնեցին այս գիշեր,
Ինչքան թարմ դռնակնե՜ր բացվեցին այս գիշեր,
Դուրս ելան շուշաննե՜ր, անուշնե՜ր, մեղույշնե՜ր,
Ինչքան զի՜լ որոտաց սիրո ձայնն այս գիշեր.-
Մի ձայն էլ ինձ հասավ... աչքս թա՜ց այս գիշեր...