Կոչներգ

Նվիրված բոլոր գերազանց ընկերներին`
հանձինս իմ ընկերների

Այո՛, ընկեր, բարին ընդ քեզ,
իսկ թե լ ինես դու իրատես,
ապա դու կաս... Եվ կտեսնես,
որ աշխարհն այս զուր չի ծաղկել.
Չէ՞ որ նրան այդքան չքնա՜ղ
Վա՜ռ սրտեր են անվերջ սնել:
2003թ.