ԱՍՏՎԱԾԱՄԱ՜Ր

“… Ահա կաթիլ մի կաթին քումդ
կուսությանն յանձն իմ անձևեալ…”: