ՍԻՐՈՅ ՇՈՂՔԵՐԸ

Երգը յուշքին
Սըրտիս խորէն
Կուլայ ուժգին
Վհատօրէն:

Ու տրտմագին
Սէրըս նո՜րէն
Կը ծնի ցաւին
Խարոյկներէն:

Ու կուզեմ լա՜լ
Մոխիրներուն
Վրայ Սիրոյս,

Որպէսզի ա՜լ
Շողքերն հետին
Չկայծկըլտին...