ԹԱՓԱՌՈւՄԸ

Ու ահա ամբողջ գիշեր կ'շրջիմ,
Յիմա՜ր, խեղճ յիմա՜ր:
Խելքս առիր շատո՜նց, կեանքս առ, Փրկիչ իմ,
Աստուա՜ծ, մեր յիմա՜ր:

Ի՞նչ կնայիք ինձ, հոգեվարք աչեր,
Յիմա՜ր եմ, յիմա՜ր:
Երնե՜կ, կ'մեռնիք. մինչ ես կ'ապրիմ դեռ
Այս կեանքը յիմա՜ր:

Կըռուի դաշտերով տարի առանձին
Ստուերըս յիմա՜ր,
Շնորհ չըրին գնդակ մ'ալ ինձ, պոռացին
"Յիմա՜րն է, յիմա՜ր":

Դե՜հ, մտիկ ըրէք, դուք որ կ'խորդաք
Այս մահով յիմար,
Արիւնով շաղուած պատմութիւն մը տաք,
Յիմա՜ր, ա՜հ, յիմա՜ր: