ԳԱՐՈՒՆ

Գարունը մեկից է գալիս
Հորդում սրտերը սառած
Գարունը սարերից է գալիս
Իր տաք թեւերը բացած
Գալիս է անձրեւում ամենուր
Իր բյուր գույներն աննկատ,
Գարունը դարձած նկարիչ
Վրձնում է սար, դաշտ ու արտ
Ծառերն են ծաղկում գույն-գույն
Գարնան զարթուքից շիկնած
Գետերն են ուրախ ցնծում
Իրենց հուներից ելած
Գարո՜ւն է գարո՜ւն ամենուր...
Գարուն է սրտումս ջահել
Ու ինձ իր գիրկն առած
Իմ սիրո դաշտերն են տարել...