ԱՓՍՈՍԱՆՔ

Ո՞ւր գնացին տարիներս
Երազի պես չքացան,
Երբ արթնացա ուշ էր արդեն
Ետ կանչեցի՝ չդարձան: