ԿԳԱՄ

 Ես կգամ մի օր
Գարնան հովի հետ
Ու մեխակների բույրի հետ
Կգամ
Վաղ արշալույսին,
Երբ քնած լինես,
Ցողիկ կդառնամ
Զովի թեւերով քո գիրկը
Կգամ
Գուցե դու չզգաս,
Դու չհավատաս,
Բայց ես, ես
Կգամ...

1981