ԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 Սերս մարեց
Իմ կրծքի տակ,
Ատելությամբ
Լցվեցի,
Աստղս մարեց
Այն սեւ օրը
Կյանքս քեզ հետ
Երբ կապեցի:

1988