ԴԱ ԳՐՎԱԾ Է ԷՆ ԳԼԽԻՑ

Բավ է, սեր իմ, կարոտ
Մնանք
Հեռու այսքան իրարից
Վախենում եմ, թե խենթանամ
Դուրս չես գալիս իմ սրտից
Ասա՛, ինչպես ես հեռանամ,
Ո՞նց հեռանամ աշխարհից
Այն կյանքում էլ թեեւ իմն ես
Դա գրված է էն գլխից:
2004, Բրյուսել