ԴՈՒ ՄԻ՛ ԶԱՐՄԱՆԱ

 Սերն անժամանակ
Երբ այցի գա քեզ
Դու մի՛ զարմանա,
Ու թեժ կրակով
Սիրտդ էլ այրվի,
Թեկուզ մոխրանա
Դու մի՛ զարմանա...

1986