Կարմիր նժույգները թռչում են սրընթաց

Կարմիր նժույգները թռչում են սրընթաց,
Կարմիր նժույգները՝ բաշերը փրփուր,
Վառվում, բոցկլտում են պայտերը նրանց,
Պայտերը սփռում են բոցկլտուք ու հուր:
Վառվե՜լ է երկիրը կարմիր կրակով.
Կարմիր նժույգները վառե՜լ են երկիրը,-
Թռչում են - հողմի՛ պես - անընդհատ շարքով,
Ամեն տեղ - երա՛շտ է, տագնա՛պ է, գրգի՛ռ է:
Դոփում են պայտերը, կայծկլտում են վա՜ռ,
Կայծերը նետի՛ պես ճեղքում ե՛ն գալիքը.
Հողմի մեջ փլչում են շենքերը մարմար.
Ամեն տեղ հրդեհ է, ու հուրը - բարիք է:
Թռչո՜ւմ են, թռչո՜ւմ են անվերջ, սրընթաց
Կարմիր նժույգները, բաշերը - փրփուր,
Վառվում, հրդեհվում են հետքերը նրանց -
Կարմիր նժույգները հրդեհ են ու հուր...