IN DER GONDEL LAG ICH Վենետիկյան Էպիգրամներից

(Գյոթեից)
Ես պառկեցի գոնդոլում,- և սահեց նա կողքով նավերի՛ այն,
Ծանր նստած են որոնք Մեծ ջրանցքի ջրերում:
Շատ ապրանքներ կգտնես նրանց մեջ, որ մեզ միշտ պետքական են`
Հաց, պտուղներ և գինի, չոր, եղեգնյա վառելիք:
Մենք սահեցինք անշշուկ:- Եվ հանկարծ դափնենու մի չար ճյուղքը
Դեմքս չանգռեց:- Ասացի.- "Դա՛փնե, խփո՞ւմ ես դու ինձ.
Ես հատուցում եմ ուզում":- Բայց նիմփը, խնդուն, շշնջաց ինձ.
"Ծանր չե՛ն մեղանչում պոտները: Թեթև՛ է ձեր տուրքը:- Ողջո՜ւյն"