Չնչին, ինչպես Արարատին նետած քար

Չնչին, ինչպես Արարատին նետած քար`
Դավերը սև մարդուկների այդ անկար -
Օ՜, չհասած քղանցքներին անգամ քո`
Վայր են թափվում համայնացած քո կամքով -
Եվ առհավետ կորչում անզոր ու անկար,
Ինչպես անհաս Արարատին նետած քար...